Bewustwording plastic soup

Retulp is een sociale onderneming met als doel zwerfafval te verminderen en de plastic soep tegen te gaan. Wij willen graag het goede voorbeeld geven, bewustwording creëren en hergebruik stimuleren. Dat doen wij door hippe, handige en herbruikbare producten op de markt te brengen als alternatief voor plastic wegwerpproducten.  We organiseren bewustwordingsprojecten en geven voorlichting op scholen.

Retulp zoekt nadrukkelijk de samenwerking met diverse scholen en opleidingsinstituten om het bewustzijn rondom plastic afval bij jongeren te vergroten. Daarnaast wil Retulp helpen om circulair ondernemen te bevorderen. De jeugd is onze toekomst en als we nu geen actie ondernemen zitten zij later met de gevolgen van de schade die wij nu aan het milieu toebrengen. Enkele voorbeelden van onze projecten in het onderwijs afgelopen 3 jaar:

  • Landstede Veluwe – grafisch bewustwordingsproject met 14 examenstudenten
  • HAN Arnhem – zwerfafval ontwerpproject met 26 tweedejaars studenten
  • Landstede Zwolle – festivalafvalproject met 45 studenten uit drie klassen
  • HHS Den Haag – project om PET flesjes en plastic koffiedeksels van scholen te verbannen