Samenwerking met duurzame goede doelen

Retulp is een sociale onderneming met als doel zwerfafval te verminderen en de plastic soep tegen te gaan. Wij willen graag het goede voorbeeld geven, bewustwording creëren en hergebruik stimuleren. Dat doen wij door hippe, handige en herbruikbare producten op de markt te brengen als alternatief voor plastic wegwerpproducten.  Met de opbrengst van onze producten ondersteunen wij goede doelen.

Retulp zoekt daarbij de samenwerking met duurzame goede doelen die we met de verkoop van onze drink- en lunchware kunnen ondersteunen om van de wereld een mooiere en schonere plek te maken. Hieronder een overzicht van de belangrijkste goede doelen waar we mee samenwerken.

Retulp is partner van

WWF

Het Wereldnatuurfonds of WWF  begon ooit als beschermer van dieren als de panda. Inmiddels staan zij voor een veel grotere uitdaging. Door klimaatverandering en natuurverlies wordt vandaag de dag ál het leven op aarde geraakt. Daarom is WWF op een missie: de wereld ‘Nature Positive’ maken. En Retulp wil het WWF hier graag bij ondersteunen.

Het WWF staat midden in het veld om natuur te beschermen en herstellen. Van Limburgse rivieren tot Amazone regenwoud, van Caribisch koraal tot Afrikaanse wildlife. Hands on en met de poten in de modder: dóen is hun credo. Ze gaan partnerschappen aan met lokale organisaties en brengen mensen, bedrijven en overheden samen in beweging.

WWF-NL werkt hiervoor met een meerjarenstrategie om op lange termijn de natuur goed te kunnen beschermen.  Met onze producten willen wij WWF ondersteunen bij deze strategie. Zo vind je onze flessen in de WWF webshop.

Made Blue

Schoon drinkwater voor iedereen. Dat is de missie van Made Blue. En daar zijn wij het helemaal mee eens! Want op dit moment zijn er nog steeds meer dan 700 miljoen mensen op de wereld die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Vooral vrouwen en kinderen zijn veel tijd kwijt aan het verzamelen van water dat vaak nog vervuild is ook. Zij kunnen dan niet aan het werk of naar school en zitten zo gevangen in een armoedeval.

Niet alleen een tekort aan water is een probleem. Naar schatting sterven jaarlijks 485.000 mensen als gevolg van vervuild drinkwater en slechte sanitatie. Dat zijn ruim 1.300 mensen per dag en met name kinderen.

Made Blue zet zich in in die gebieden waar veel permanente waterschaarste is en kijkt op welke manier zij een blijvende impact kunnen realiseren. Hierbij worden niet alleen waterpompen gerealiseerd, maar wordt er ook geïnvesteerd in educatie van de lokale bewoners zodat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan het onderhoud van de waterpunten.

Hierbij wordt zo duurzaam mogelijk gewerkt. Door de waterpunten die Made Blue realiseert wordt ook voorkomen dat mensen water kopen in plastic flessen, dus dit scheelt weer in de hoeveelheid plastic afval die in het milieu terechtkomt.

Club Kakatua