Samenwerking Sea First Foundation & Retulp

Sinds 2015 ondersteunt Retulp de Sea First Foundation (SFF). De oprichter van de SFF is internationaal bekroond onderwaterfotograaf en oceaanbeschermer Dos Winkel. Hij zag vanachter zijn camera hoe het oceaanleven achteruitging. Daarop besloot hij intensief onderzoek te doen naar de oorzaken van de problemen. Ons ecosysteem is zeer kwetsbaar, zowel aan land als in water. Dos Winkel doet al jaren onderzoek naar de oceanen. Hij heeft veel prijzen gewonnen en geëxposeerd. Hij zag vanachter zijn camera hoe het oceaanleven achteruitging. Hij richt zich inmiddels fulltime op oceaanbescherming en schreef de boeken Wat is er mis met vis?! en visolie en De huilende zee.

De stichting wil mensen warm maken voor de pracht en biodiversiteit van het onderwaterleven en wil mensen tegelijkertijd informeren over de problemen die de gezondheid van deze wereld in de weg staan. Dit doen zij onder andere via bewustmaking en educatie. Meer informatie over Sea First Foundation kun je vinden op hun website.

BELANG VAN DE ZEE

  • Oceanen nemen ongeveer 50% van de wereldwijde geproduceerde CO2 op.
  • Meer dan 50% van de zuurstof die wij inademen wordt geproduceerd door de oceanen.
  • Mangrovebossen, koraalriffen, zeegrasbedden en andere mariene ecosystemen beschermen kuststreken tegen natuurrampen zoals tsunami’s.
  • Meer dan 50% van de zuurstof die wij inademen wordt geproduceerd door de oceanen.
  • Meer dan 1 miljard mensen zijn voor hun voeding afhankelijk van wat de zee te bieden heeft.

WAT ER MIS IS MET DE ZEE

  • Zo’n 80% van de visbestanden is volledig of over geëxploiteerd volgens de Verenigde Naties. Jaarlijks wordt er ongeveer 120 miljard kilo vis uit de zee gehaald. Ongeveer 40% hiervan is bijvangst. Deze dieren gaan gewond of dood weer overboord. Talrijke vissoorten worden met uitsterven bedreigd. Populaties van onder andere kabeljauw, tonijn, zwaardvis en diverse haaiensoorten zijn in de vorige eeuw met 90% geslonken. Als we zo doorgaan, is de kans erg groot dat er in het jaar 2050 geen vissen meer zwemmen. Zeeën vol vis hebben zijn veranderd in zeeën vol kwallen en algen.
  • Door de mestproductie van onze grote veestapel en het overmatig gebruik van kunstmest, vloeit er veel stikstof naar zee. Dit resulteert in zuurstofloze dode zones. Op dit moment zijn er zo’n 400 ecosystemen in zee dood; samen goed voor een oppervlakte van maar liefst 245.000 m².
  • Zeeën en oceanen nemen een derde van antropogene CO2-emissies op. Door een teveel aan uitgestoten gassen zijn de oceanen sinds de industriële revolutie 30% zuurder geworden. Dit heeft rampzalige gevolgen voor de vruchtbaarheid van veel zeedieren en de gezondheid van koralen, schelpdieren en dieren met een uitwendig skelet. Het betekent een grote bedreiging voor de biodiversiteit.
  • De hoeveelheid fytoplankton in de oceanen, verantwoordelijk voor ongeveer 50% van de wereldwijde zuurstofproductie, is sinds het jaar 1950 met 40% afgenomen. Dit is mogelijk te wijten aan nutriëntentekorten door de opwarming van het zeewater. Dit is ernstig, aangezien het voedselweb in de oceanen staat en valt met het fytoplankton.
  • Onze consumptiemaatschappij en het daarmee gepaard gaande gebruik van wegwerpplastic heeft als gevolg dat onze blauwe wereld maar liefst 5 plastic soepen kent waaronder het plastic eiland in de Stille Oceaan. Dit eiland is 32 keer zo groot als Nederland. Volgens de Verenigde Naties drijven er momenteel zo’n 18.000 stukken plastic afval per vierkante kilometer oceaanoppervlakte rond. Dit plastic vergaat niet. Het vermomt zich als plankton en wordt door vogels, walvissen en andere zeedieren aangezien voor voedsel met desastreuze gevolgen.
Sea First Foundation
Dos-Winkel-Sea-First-Foundation

Contact

Tulper verkoopt niet aan consumenten en heeft ook geen producten of onderdelen op voorraad. Consumenten dienen voor vragen zich te wenden tot verkooppunten / distributeurs.

Prins Willem Alexanderlaan 421, 7311 SX Apeldoorn

Vakbeurzen & events

Kom eens een kopje koffie drinken.

Volg de bloei van Tulper:

OVERIGE INFO