Regionale opruimacties

Het is van groot belang dat Nederlanders zich meer bewust worden van het probleem zwerfafval en zelf actief worden bij de oplossing hiervan. Vooral voor de Corona periode heeft Retulp op ca. 20 grote evenementen in Apeldoorn en omgeving campagnes tegen zwerfafval gedaan.

Evenementen kunnen een grote bijdrage leveren aan reductie in de milieubelasting door te kijken naar afvalpreventie. Organisatoren hebben bovendien een enorm bereik en kunnen zo bewustwording en gedragsverandering stimuleren bij bezoekers en deelnemers, om zo een schoon sportterrein en de directe omgeving daarvan te bereiken.

Tijdens grote jaarlijkse evenementen als de Drakenbootrace in Apeldoorn, Lepeltje Lepeltje en het Sonsbeekfestival in Arnhem heeft Retulp een stand die bemand is door een Retulp medewerker en 1 a 2 studenten. Bezoekers van het festival worden uitgenodigd om een zak met afval op te halen in de omgeving van het festival. Bij inlevering van een volle zak afval ontvangt degene een gratis Retulp drinkfles naar keuze. Gemiddeld deden er 150 mensen per dag mee aan deze opruimactie.

Deze ludieke positieve acties heeft de volgende resultaten opgeleverd:

  1. Bewustwording over het probleem plastic & zwerfafval en de gevolgen daarvan;
  2. Activeren van burgers en scholieren bij het opruimen van zwerfafval;
  3. Vergroting van het verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving;
  4. Belonen kan de eerste aanzet zijn tot langdurige gedragsverandering;
  5. Schonere parken/evenement terreinen!
Regionale opruimacties