Afval terug naar de producent

Acties om het probleem terug te geven aan de bronbestrijders

Opruimen is natuurlijk heel goed. Als je zwerfafval opruimt in je vrije tijd ben je goed bezig! Maar met opruimen alleen blijft het helaas niet netjes. Voor je het weet ligt er weer afval op straat, meer en sneller dan wij gezamenlijk kunnen opruimen. Hierdoor is het belangrijk dat het afval geregistreerd wordt en terug komt bij de veroorzaker. Op deze manier wordt het probleem teruggegeven aan de bronbestrijders. Zij kunnen gerichte stappen nemen om zwerfafval te voorkomen. Zo zien producenten, de overheid en inwoners in dat er echt een oplossing moet komen. Gelukkig zijn er al een aantal goede acties om het afval terug bij de producent te krijgen!

De Litterati-app

De Amerikaan Jeff Kirschner is de oprichter van impactbedrijf Litterati. Hij ontwikkelde een gelijknamige app waarmee gebruikers wereldwijd afvalstromen in kaart kunnen brengen. Kirschner begon hiermee, door met tientallen journalisten door Lissabon te lopen en de ene na de andere plastic verpakking van de straten op te rapen. Hier maakte hij vervolgens een foto van met zijn smartphone en gooide daarna het afval weg in de prullenbak. Vele volgden dit voorbeeld. In een paar uur tijd hebben ze maar liefst 1.241 stukken afval opgeruimd! Hoe Kirschner dat zo precies weet? Bij iedere foto wordt genoteerd om welk stuk afval het gaat, waarna de app automatisch de locatie aan de foto koppelt. Litterati verzamelt hierdoor steeds meer informatie over waar het zwerfafval zich in steden concentreert en welk afval het meeste voorkomt. Kirschner stelt dat wereldwijd al tienduizend mensen zijn app gebruiken!

GoClean/Litterati Data Festival

Tijdens het GoClean/Litterati festival wordt geprobeerd de stad vrij te maken van zwerfafval en dit te registreren. Op deze manier wordt samen gebouwd aan een schone leefomgeving, die ook schoon blijft. Gedurende een periode van drie weken worden minimaal 50.000 stuks zwerfafval opgeraapt en geregistreerd.

Door al het afval te registreren en te taggen in de Litterati-app laat je aan de veroorzakers van het zwerfafval zien: Kijk, hier was het niet netjes. Door ons is het “opgeruimd, getagd en netjes”. Het afval is immers erg schadelijk voor de natuur en voor de gezondheid van mens en dier. Tijdens dit festival worden mensen aangespoord om zelf of samen in en groep zoveel mogelijk stukken zwerfafval te registreren. Indien succesvol zal het zelfs wereldwijd worden uitgerold.

De Pick Up 10 App

Het fotograferen en uploaden van zwerfafval in de Literatti-app bleek een best omslachtig proces van archiveren en taggen van foto’s. Google bundelde hierdoor krachten met de zwerfafvalgegevens van Dirk ‘Zwerfinator’ Groot. Dit maakte het mogelijk om zwerfafval in een foto te herkennen. De Plastic Soup Surfer zag het potentieel van deze tool en werkte samen met de ‘nieuwe’ Literatti om zo ‘Pick Up 10’ te starten.

Net als Litterati, is de Pick Up 10 App dus bedoelt om mensen te motiveren afval op te rapen en dit te fotograferen. Het afval wordt geregistreerd op basis van materiaal, type verpakking en merk. Met deze gegevens wordt de oorzaak van het afval duidelijk en kan er op deuren van bedrijven en wetgevers worden geklopt om te vragen naar verandering!

Back to Sender

Via de campagne Back to Sender in Nederland en België, worden organisaties en burgers aangemoedigd om lege blikjes en plastic flesjes die zij aantreffen in het zwerfafval terug te sturen naar de producent. Dit kan zowel online als per post, om de drankenindustrie publiekelijk te wijzen op haar bijdrage aan het zwerfafval probleem en de plastic soup. Op deze manier moeten drankenproducenten hun verantwoordelijkheid nemen en komt er hopelijk uitbreiding van statiegeld naar de kleine single-use drankverpakkingen. Statiegeld heeft namelijk een enorm positief effect op het milieu.

Return2Sender

Traditionele recycling gooit alle kunststoffen op een grote hoop. Hiermee kunnen alleen lage kwaliteitsproducten worden gemaakt, zoals vuilniszakken. Return2Sender wil dit anders. Ze collecteren gebruikte kunststofproducten om deze als nieuwe grondstof weer te gebruiken, voor dezelfde hoogwaardige producten. Deze “horizontale recycling” haalt de maximale waarde uit elk stukje plastic. Hoe ze dit doen? Alle oude producten worden gecollecteerd waarna alle kunststoffen worden gesorteerd en gegroepeerd. Tenslotte wordt de kunststof opnieuw gebruikt als ruwe grondstof, voor hetzelfde nieuwe product. Er wordt dus duurzaam gerecycled, zonder afval voor de aarde!