Impact Herbruikbare Koffiebekers vergeleken met Wegwerpbekers

Onderzoek naar milieu impact wegwerpkoffiebekers vs herbruikbare bekers

In een tijd waarin duurzaamheid en milieubewustzijn centraal staan, is het van cruciaal belang om ons bewust te worden van de milieu-impact van onze alledaagse gewoonten. Eén duidelijk voorbeeld van een gewoonte met aanzienlijke milieu-impact is het gebruik van wegwerpkoffiebekers, die na éénmalig gebruik vaak worden weggegooid en verbrand.

Nederland heeft de totale koffieconsumptie van ongeveer 18,6 miljard koppen koffie per jaar. Opmerkelijk is dat meer dan 90% van deze consumptie plaatsvindt in kantoren en bedrijven, waar koffie vaak wordt geserveerd in eenmalige bekers die na gebruik worden weggegooid. Deze praktijk heeft geleid tot de lancering van het KoffiebekerPact, een samenwerking tussen 60 partners met als doel om duurzame alternatieven te vinden. Het doel is om herbruikbare koffiebekers de norm te maken in kantooromgevingen vanaf 1 januari 2024.

SUP-wetgeving

De SUP (Single Use Plastics) wetgeving is inmiddels goedgekeurd in de politiek en wordt van kracht per 1 januari 2024. Er is dus niet heel veel tijd meer om de stap te maken van de wegwerpbekers naar de herbruikbare bekers. Meer informatie over deze SUP wetgeving kan je vinden op: Single Use Plastics Wetgeving

Onafhankelijk onderzoek door het KoffiebekerPact

Het KoffiebekerPact heeft als centrale onderzoeksvraag: “Wat is de meest duurzame herbruikbare koffiebeker?” Een uitgebreide studie omvatte zeven verschillende materialen die werden onderzocht op basis van een Life Cycle Assessment (LCA).

Onderzoek KoffiebekerPact

Productiefase

Het LCA-onderzoek wees uit dat de grootste milieu-impact in de productiefase voortkwam uit grondstoffenwinning en productie. Het onderzoek beoordeelde de materialen op vier belangrijke milieu-impact indicatoren: Klimaatverandering, Fossiele uitputtingspotentieel, Toxiciteit en Natuurlijke landtransformatie. Opvallend is dat lichte bekers gemaakt van Polypropyleen (PP) de laagste milieu-impact hadden, terwijl keramiek en roestvrij staal de hoogste milieu-impact hadden.*

Gebruiksfase

Gedurende drie maanden werden acht pilots uitgevoerd bij verschillende organisaties om de gebruiksfasen te beoordelen. Het onderzoek toonde aan dat er aanzienlijke steun is voor de invoering van herbruikbare bekers (89%). Jaarlijks blijken herbruikbare bekers kosteneffectiever te zijn dan eenmalige bekers. Daarnaast heeft de frequentie van afwassen een aanzienlijk aandeel in de totale milieu-impact van de beker. Het is essentieel om de frequentie van afwassen te minimaliseren en groene stroom te gebruiken tijdens de gebruiksfase om de milieu-impact te verminderen.

Verwerkingsfase

In de laatste fase van de beker, de verwerkingsfase, bleek dat het mogelijk is om PP en RVS in te zamelen en te recyclen. Glas en keramiek blijven echter uitdagend om in te zamelen. Hergebruikt PP (rPP) heeft momenteel een lagere marktwaarde dan maagdelijk PP, en er is weinig vraag van producenten naar rPP. Belangrijk is de constatering dat er vaak geen specifieke processen voor de inzameling en retournering van koffiebekers zijn, waardoor veel bekers momenteel in het restafval terechtkomen.

Welk materiaal is het beste voor een herbruikbare koffiebeker?

Het onderzoek geeft aan dat de mate van duurzaamheid van een materiaal en een beker afhankelijk is van twee cruciale indicatoren: de milieu-impact in de productiefase en de return rate (het percentage bekers dat aan het einde van de gebruiksperiode nog steeds in gebruik is).

1. Polypropyleen (PP, zwaar)
– Milieu-impact: 31-39%
– Return rate: 95%

2. Borosilicaatglas
– Milieu-impact: 39%
– Return rate: 90%

3. Polypropyleen (PP, licht)
– Milieu-impact: 9%
– Return rate: 65%

4. Keramiek
– Milieu-impact: 114%
– Return rate: 96%

5. Roestvrij staal (RVS)
– (niet getest)

Op basis van dit onderzoek blijkt dat de beker gemaakt van Polypropyleen (PP) met de laagste milieu-impact de duurzaamste keuze is. Opvallend genoeg, als we de return rate meenemen in de analyse, komt de zwaardere versie van de PP-beker als duurzamer naar voren. Dit komt door de lage return rate van de lichte PP-beker, wat leidt tot de noodzaak van 35% extra bekers ter vervanging, wat de milieu-impact verhoogt.

Oplossing herbruikbare bekers en bakjes

Besparingen in de praktijk:

De totale koffieconsumptie in kantoren en bedrijven vertegenwoordigt een aanzienlijk volume en daarmee een aanzienlijke milieu-impact. Dit onderzoek benadrukt de noodzaak om herbruikbare koffiebekers te omarmen en de verschuiving naar een duurzamere toekomst te versnellen.

In een tijd waarin de wegwerpmaatschappij niet langer duurzaam is, is het duidelijk dat herbruikbare koffiebekers een aanzienlijke hoeveelheid wegwerpbekers en milieu-impact kunnen besparen. De overstap naar herbruikbare bekers kan niet alleen kostenbesparend zijn, maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst voor ons milieu en de komende generaties.

Een goed alternatief: TravelCup koffiebeker van Retulp:

Een van de opvallende bevindingen van dit onderzoek is dat de TravelCup van Retulp, gemaakt van zwaar Polypropyleen (PP), als een van de meest duurzame alternatieven naar voren komt. Met een lage milieu-impact in de productiefase en een hoge return rate, biedt de TravelCup een effectieve manier om wegwerpbekers te verminderen en de planeet te beschermen.

In een tijd waarin de nadruk ligt op duurzaamheid en het verminderen van onze ecologische voetafdruk, is de keuze voor herbruikbare koffiebekers, zoals de TravelCup van Retulp, een stap in de goede richting. Samen kunnen we bijdragen aan een duurzamere toekomst voor Nederland en de planeet.

Dit artikel toont de aanzienlijke besparingen en milieuvoordelen van herbruikbare koffiebekers in vergelijking met wegwerpbekers, en benadrukt de impact van herbruikbare opties zoals de TravelCup van Retulp.