Bewustwording creëren

Tulper is een sociale onderneming met als doel zwerfafval te verminderen en de plastic soep tegen te gaan. Wij willen graag het goede voorbeeld geven, bewustwording creëren en hergebruik stimuleren. Dat doen wij door hippe, handige en herbruikbare producten op de markt te brengen als alternatief voor plastic wegwerpproducten.

We organiseren bewustwordingsprojecten en geven voorlichting op scholen dankzij een intensieve samenwerking met het onderwijs.

1. BEWUSTWORDING

Tulper houdt bewustwordingsacties zoals beach clean ups en lezingen om de bewustwording rondom plastic afval te bevorderen.

2. VOORBEELDFUNCTIE

Tulper brengt mooie duurzame producten op de markt om single use plastic tegen te gaan. Het huidige assortiment bestaat uit herbruikbare drinkflessen en draagtassen gemaakt van duurzame en bio based materialen. Samen met andere partijen is Tulper momenteel bezig om vanuit aardappelzetmeel, koffiedrap en andere biologische materialen, mooie en handige alternatieven te maken voor wegwerpplastic producten.

3. SAMENWERKING ONDERWIJS

Tulper zoekt nadrukkelijk de samenwerking met diverse scholen en opleidingsinstituten om het bewustzijn rondom plastic afval bij jongeren te vergroten. Daarnaast wil Tulper helpen om circulair ondernemen te bevorderen. De jeugd is onze toekomst en als we nu geen actie ondernemen zitten zij later met de gevolgen van de schade die wij nu aan het milieu toebrengen.